Produkter Tjenester Meny

Nytt medisinsk senter i Sandefjord

Porsgrunn Rørleggerforretning AS er underleverandør på prosjektering og bygging av lokalmedisinsk senter på den gamle sykehustomta i Sandefjord.

Lokalmedisinsk senter (LMS) i Sandefjord er et moderne helsebygg. Det er prosjektert med avanserte løsninger i forhold til velferdsteknologi, pasientsikkerhet og pasientbehandling.

Flere av beboerrommene har en teknisk løsning som tilfredsstiller tekniske krav for opprettholdelse av livsviktige funksjoner for pasientbehandling både i normaldrift og i nødssituasjoner.

Eksisterende bygg skal rehabiliteres (7.300 m2) og 3 nye tilbygg står under oppføring på ca 4.000 m2 totalt. Porsgrunn Rørleggerforretning har vært med på jobben siden starten.

Vi startet med prosjekteringen tidlig i 2015. Demontering av eksisterende bygg og merking av bunnledning i eksisterende bygg begynte mens prosjekteringen pågikk.

Frem mot sommeren ble noe av bunnledningene og gulvvarmen lagt, samt forberedt til borearbeid for rørføringene i eksisterende bygg. Fra august startet prosessen opp for fullt. VB-bedriften hadde på det meste 16 medarbeidere på full tid inkludert underleverandørene.

– Det er lagt opp til svært kort byggetid på et såpass komplisert og teknisk bygg, kan Steinar Engerud, som  er prosjektleder, fortelle:

– Vi har truffet på mange store utfordringer med tilpasninger av det eksisterende bygget mot nybyggene. Prosjektet er dessuten lagt inn i en BIM-modell (bygningsinformasjonsmodellering), en samarbeidsmodell mellom byggherre, totalentreprenør og underleverandører.

Her har vi møtt store utfordringer med å få lagt inn rette data på det eksisterende bygget. Tross alt, er vi i dag i god rute i henhold til fremdriftsplanen. Det er vi strålende fornøyde med, smiler Steinar.

Medisinsk senter i Sandefjord

Prosjekt: Lokalmedisinsk senter (LMS) 

 • Rehabilitering av eksisterende bygg: 7.300 m2
 • Nybygg: 4.000 m2
 • LMS rommer: Lærings- og mestringssenter, frisklivssentral, legevakt, sykehjemsplasser, rehabiliteringssenter med treningsarealer, svømmehall, hjelpemiddellager og Røde Korssenter.
 • Sted: Sandefjord
 • Byggherre: Sandefjord kommune
 • Totalentreprenør: HENT
 • Porsgrunn Rørleggerforretning AS leverer: Sanitær-, varme-, sprinkler- og sentralgassanlegg samt vannbehandlingsanlegg til svømmehall
 • Porsgrunn Rørleggerforretnings underleverandører: - Fire Tech – sprinklerarbeid - AGA – sentralgassanlegg - Enwa – vannbehandling - BANO – spesialtilpasset funksjonsutstyr for 61 beboerrom
 • Totalentreprise: 250 millioner
 • Porsgrunn Rørleggerforretnings kontrakt: 25 millioner
 • Prosjektering: Februar-september 2015
 • Start av arbeid på byggeplassen: April 2015
 • Overlevering: 2. juni 2016