Skader som koster

Risikoen for en alvorlig vannskade i huset er mye større enn for at noen bryter seg inn. Likevel er vi mye flinkere til å sikre oss mot innbrudd enn mot vannskade.

I 2014 ble det registrert nesten 80.000 vannskader i Norge.
I 2013 ble 4.500 hytter vannskadet.

Skadene kan få store konsekvenser. Hyppigst er vannskader relatert til ulike former for rørbrudd inne i boligen.

Lekkasjestopper er påbudt i boliger og næringsbygg

De byggetekniske forskriftene, TEK17, krever at installasjoner med vann i rom uten sluk i gulv skal sikres med lekkasjestoppere. Dette gjelder både for boliger og næringsbygg.

Lekkasjestoppere er utstyr som monteres i eller omkring vannførende installasjoner, for å registrere lekkasje og automatisk stenge vanntilførselen til skadestedet.

Kravene fra forsikringsbransjen er strengere enn myndighetenes. Her kreves det også at alle sanitærrom og alle skjulte og åpne vannledningsanlegg overvåkes med utstyr som er godkjent av forsikringsselskapene.

Kontakt oss for tilbud eller mer info ›

 

To av flere eksempler på forsikringsgodkjente løsninger:

Waterguard adapter

Med Waterguard Adapter overvåker du spesielt utsatte områder i boligen. Aktuelle steder er typisk kjøkkengulv ved oppvaskmaskin, området rundt vanntilkoblede kjøleskap med isbit funksjon eller i forbindelse med kaffemaskiner som er koblet til vann. Styringsenheten monteres i nærheten av det området du ønsker å overvåke, og ved en lekkasje vil sensoren registrere dette og sørge for at ventilen stenger vanntilførselen. Adapter er godkjent av SINTEF og FG - Forsikringsbransjens Godkjennelsesnemd.

Veil 2.995,- NRF 5648253

Waterguard smart stop

Med Waterguard Smart Stop for du full overvåking av alle potensielle lekkasjeområder i hele boligen, både i rom med og uten sluk. En styringsentral kommuniserer med de trådløse sensorene, og dersom det oppstår en lekkasje vil hovedvannet automatisk bli stengt. Du kan også selv stenge vannet med et enkelt tastetrykk når du forlater huset. Smart Stop er godkjent av SINTEF og FG - forsikringsbransjens Godkjennelsesnemnd.

Veil 9.090,- NRF 5648213